Doe nu je bestelling via onze SponsorKliks link >>>
Toggle Bar

Wat kunnen ouders betekenen

Ouders en groep

Verenigingen kunnen niet draaien zonder vrijwilligers, zonder vrijwilligers is onze scouting zelfs onbetaalbaar. De meest bekende vrijwilligers zijn de stafleden. Deze zorgen elke week voor een leuk programma voor de kinderen. Andere vrijwilligers zijn de mensen die zitting hebben in het dagelijks bestuur en in het groepsbestuur. Verder zijn er nog vrijwilligers die maandelijks oud papier ophalen in De Heeg en die klussen in het gebouw. Soms komt de scouting een aantal handen te kort en heeft ze hulp nodig op allerlei gebieden. Daarom willen we u nu onder de aandacht brengen wat u zou kunnen betekenen voor de scouting. Ziet u hieronder iets staan dat u leuk lijkt om als vrijwilliger bij onze scouting te doen, aarzel niet en laat het ons zo snel mogelijk weten.

Oud papier meegegeven

Elke maand betaalt u voor uw kind contributie. Deze contributie kan laag gehouden worden, omdat de scouting subsidie ontvangt van de gemeente. Maar ook haalt de scouting elke tweede zaterdag van de maand oud papier op in De Heeg. Woont u in De Heeg, dan zou het voor de scouting fijn zijn als u uw papier en karton elke tweede zaterdag van de maand langs de kant van de weg zou zetten, zodat de scouting er iets aan kan verdienen. Bovendien bespaart het u handenvol werk doordat u niet zelf naar het milieuperron hoeft te gaan en het papier in een brievenbusachtige gleuf hoeft te stoppen.

Ophalen van oud papier

Zoals eerder gezegd wordt elke tweede zaterdag van de maand oud papier opgehaald in De Heeg. Ook dit doen vrijwilligers. Deze vrijwilligers krijgen een oud-papier-cheque voor hun inzet en deze cheque kan ingeleverd worden op het moment dat uw kind meegaat op zomerkamp of deelneemt aan het groepsweekend.  1 dagdeel meelopen levert al snel een cheque op ter waarde van 10 euro en indien u in een kalenderjaar 4 complete dagdelen mee zou helpen, dan krijgt u zelfs een bonuscheque ter waarde van 10 euro. Zo kunt u het zomerkamp van uw kind bij elkaar sparen.

Klusjesman/-vrouw

Scoutinggebouw De Slek dient onderhouden te worden. Een aantal keren per jaar dienen een aantal kleine klusjes uitgevoerd te worden. De grote klussen zoals het maaien van het grasveld en het schoonmaken van het gebouw hebben wij uitbesteed, de andere klusjes doen we zoveel mogelijk zelf. Indien u bepaalde vaardigheden bezit die onze scouting bij een klusje zou kunnen gebruiken, schroom u dan niet om dit bij ons te melden. Vind u het leuk om te klussen en wilt u op deze manier ook iets van klussen leren, meldt u zich dan aan als klusjesman of –vrouw.

Stichtingsbestuur

Het dagelijks stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het onderhouden van het gebouw en voor de financiën. Bij een goede bezetting bestaat het bestuur uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, gebouwenbeheerder en een aantal leden. Er is een dagelijks bestuur en dit vergadert circa om de twee maanden. daarnaast zijn er enkele medewerkers.